სახელმწიფო შესყიდვები

 

4.1.  

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2024 წ. (I კვარტალი)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2023 წ. (IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2023 წ. (III კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2023 წ. (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2023 წ. (I კვარტალი)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2022 წ. (IV კვარტალი)
 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2022 წ. (III კვარტალი)


ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2022 წ. (II კვარტალი)
 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2022 წ. (I კვარტალი)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.2.  

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2024 წ. (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2023 წ. (IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2023 წ. (III კვარტალი)
 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2023 წ. (II კვარტალი)

 

კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2023 წ. (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2022 წ. (IV კვარტალი)

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2022 წ. (III კვარტალი)


ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2022 წ. (II კვარტალი)

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2022 წ. (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.3.  

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2024 წ. (I კვარტალი)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2023. (IV კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2023. (III კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2023. (II კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2023. (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2022. (IV კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2022. (III კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2022. (I კვარტალი)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021