ტრანსპორტი

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                                                                           განახლება: 14.03.2023დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021