საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის მინისტრებმა თბილისში შუა დერეფნის განვითარების საკითხები განიხილეს - 23.08.2022

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021