ლევან დავითაშვილი ბაკურიანში საჩემპიონატო მზადებას ადგილზე გაეცნო - 11.02.2023

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©