პროგრამა"ბიზნეს უნივერსალის" კომპონენტს ახალი ეკონომიკური საქმიანობა - ელექტროენერგიის წარმოება დაემატა - 25.09.2023

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021