თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის პანელური დისკუსია „ენერგეტიკის დიფერსიფიკაცია - გზა ენერგოუსაფრთხოებისკენ“ - 26.10.2023

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021