მარიამ ქვრივიშვილი ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრებს შეხვდა - 10.11.2023

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021