კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგია

 

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის დადგენილება N.619-ის მიხედვით, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა "საქართველოს 2023−2028 წლების კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგია" და კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგიის 2023−2024 წლების სამოქმედო გეგმა
 

 

 დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021