საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: 0114 ქ, თბილისი, ზვიად გამსახურდიას სანაპირო N 1

ტელეფონი: 1403; +(995 32) 299 11 11; +(995 32) 299 11 05

ფაქსი: +(995 32) 292 15 34

ელ-ფოსტა: ministry@moesd.gov.ge

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021