საქართველოს მთავრობა

საქართველოს პრეზიდენტი 

საქართველოს პარლამენტი 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო  

საქართველოს უზენაესი სასამართლო  

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო 

საგარეო საქმეთა სამინისტო 

ფინანსთა სამინისტრო

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

თავდაცვის სამინისტრო

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

იუსტიციის სამინისტრო

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
  
ოკუპირებული ტერრიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
           
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

 

საერთაშორისო ორგანიზაციები

მსოფლიო ბანკ

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონალური წარმომადგენლობა

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ადგილობრივი წარმომადგენლობა

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია

გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა

ევროპარლამენტი

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ევროკომისია

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ISO)

საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისია (IEC)

სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტი (CEN)

ელექტროტექნიკური სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტი (CENELEC)

წონისა და ზომის საერთაშორისო ბიურო (BIPM)

ეროვნული მეტროლოგიური უწყებების ევრო-აზიური თანამშრომლობა (COOMET)

სამართლებრივი (საკანონმდებლო) მეტროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია (OIML)
 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021