ნინო ენუქიძე

მინისტრის პირველი მოადგილე, საპარლამენტო მდივანი

გენადი არველაძე

მინისტრის მოადგილე

მარიამ ქვრივიშვილი

მინისტრის მოადგილე

გურამ გურამიშვილი

მინისტრის მოადგილე

ვახტანგ ცინცაძე

მინისტრის მოადგილე

ირაკლი ნადარეიშვილი

მინისტრის მოადგილე

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021